Styrelse

Jim Skelly, ordförande
Jim har en ledande ställning i Dublins bankväsende. Jim har en masterutbildning i ekonomi och organisation (Economics and Management). Jim har i mer än 20 år varit en ledande befattningshavare inom bankväsandet och har en omfattande erfarenhet av ekonomisk förvaltning och projektutvärdering. Inom Kraftö ansvarar Jim för det operativa samarbetet mellan Wind Energy Resources (WER) och Kraftös styrelse.

David Albericci, ledamot
David är civilekonom och auktoriserad revisor. I 10 års tid hade David en chefposition i ACC Bank. Innan det var han chef för ett antal av bankens dotterbolag. David var en av grundarna av Finance and Equity (1998) som specialiserar sig på finansiella produkter i ett konsortium med Bank of Scotland (Ireland) Ltd. År 2002 grundade David Trinity Capital som är specialiserar sig på att investera i fastigheter i London och på kontinenten. 

Charles Daly, ledamot