HUVUDKONTOR
Arenavägen 41, 12 TR
121 77 Stockholm-Globen

info@krafto.se
Växel: 08 – 505 35 400

REGIONKONTOR
Norra Skolgatan 8 A
211 52 Malmö

E-FAKTURAADRESS
accounts@krafto.se