HUVUDKONTOR
Arenavägen 41, 12 TR
121 77 Stockholm-Globen

Fredrik A. Svensson, VD
fredrik.svensson@krafto.se
Växel: 08 – 505 35 400

REGIONKONTOR
Norra Skolgatan 8 A
211 52 Malmö

FAKTURAADRESS
Per e-post till; accounts@krafto.se