Vår vision och mission

Kraftö arbetar med en vision om ett hållbart samhälle för vår generation och kommande generationer.

Vi är fokuserade på att bygga ett samhälle med förnyelsebar energiproduktion som förbättrar miljön och lindrar påverkan på klimat och miljö. Sverige är lyckligt lottat med redan utbyggd vattenkraft, gott om inhemskt biobränsle och mycket goda vindförhållanden. Genom en kombination av vind, biobränsle, sol och vatten har vi de bästa förutsättningarna för ett hållbart samhälle.

Oavsett åsikt om vindkraft eller kärnkraft så är alla överens om att Sverige har fantastiska möjligheter att skapa ett konkurrenskraftigt samhälle baserat på förnyelsebar energiproduktion. Ett hållbart samhälle där Sverige skall ligga i framkant och leda utvecklingen tillsammans med Tyskland och Japan.

Kraftös mission:

“Vi erbjuder våra kunder kostnadseffektiva vindkraftsprojekt, levererade i tid, med högsta kvalitet, till god avkastning, för ett hållbart samhälle”

Vi är även ett företag som skall göra vinst genom att förädla en rik naturresurs. Att kombinera ekonomisk avkastning med minskad miljöpåverkan är en spännande uppgift.