Archives

29/4

Lyckås

Projektet är lokaliserat ca 10 km norr om Huskvarna på en höjdplatå ca 250 m över Vättern.

29/4

Info

Projektet är lokaliserat ca 10 km norr om Huskvarna på en höjdplatå ca 250 m över Vättern.

19/6

Info

Projektsamarbete med Arise AB. Projektet är beläget ca 10 kilometer nordost om Umeå. Tillstånd vunnit laga kraft.

19/6

Info

Driftsättning av 37 vindkraftsverk genomfördes juli 2016. Projektet är beläget ca 15 km söder om Järvsö. Beräknad årsproduktion för 37 vindkraftverk är ca 380 GWh/år.

19/6

Info

Projektsamarbete med Arise AB. Projektet är beläget ca 20 km sydväst om Västervik. Miljötillstånd beviljat och lagakraftvunnet med 200 m totalhöjd.

19/6

Info

Avyttrat till Margurite. Driftsättning genomförd Q3 2018. Projektet är beläget på en höjd, ca 10 kilometer sydöst om Tranemo. Ändringsansökan om ökad totalhöjd till 185 meter vann laga kraft i Januari 2015. Anslutningsavtal är tecknat med Vattenfall Eldistribution AB och E.ON Elnät AB.

19/6

Info

Projektsamarbete med Arise AB. Ansökan om miljötillstånd skickades in till länsstyrelsen i Västernorrland den 2:a Juli-2015. Projektet är beläget på en höjd, strax väster om E14, ca 10 km norr om Ånge.

30/4

Dokument

Verklighetsjämförelse (fotomontage jmf. verklig bild) (2019-04-30) A0 format – Kompletterande fotomontage (2019-04-30) Kompletterande samrådsunderlag (2019-04-30)   Presentation samråd 7 feb 2019  (2019-02-07) A0 format – Fotomontage 7 feb 2019 (2019-02-07)   Samrådsunderlag (2019-01-16) Bilaga 1. Ljudberäkning huvudalternativ  (2019-01-16) Bilaga 2. Ljudberäkning nollalternativ  (2019-01-16) Bilaga 3. Skuggberäkning huvudalternativ  (2019-01-16) Bilaga 4. Skuggberäkning nollalternativ  (2019-01-16) Bilaga 5. Synbarhetsberäkning huvudalternativ  (2019-01-16) Bilaga 6. Synbarhetsberäkning nollalternativ  (2019-01-16)

22/5

Info

Projektsamarbete med Arise AB. Projektet är beläget ca 6 km väster om Långsele på gränsen mellan Sollefteå och Ragunda kommun.  Upp till 25 vindkraftverk med en totalhöjd av upp till 240 m planeras i området. Projektområdet ligger inom vindbruksplan i Sollefteå och Ragunda kommuner. Del av området utpekat som riksintresse för vindbruk.

13/6

Grimsås

13 driftsatta vindkraftverk (46,8 MW) i Tranemo och Gislaved.