Archives

29/4

Lyckås

Projektet är lokaliserat ca 10 km norr om Huskvarna på en höjdplatå ca 250 m över Vättern.

29/4

Info

Pågående handläggning hos Miljöprövningsdelegationen i Östergötland.   Projektet är lokaliserat ca 10 km norr om Huskvarna på en höjdplatå ca 250 m över Vättern.

19/6

Info

Projektsamarbete med Arise AB. Projektet är beläget ca 10 kilometer nordost om Umeå. Tillstånd vunnit laga kraft.

19/6

Info

Driftsättning av 37 vindkraftsverk genomfördes 2016. Projektet är beläget ca 15 km söder om Järvsö. Beräknad årsproduktion för 37 vindkraftverk är ca 380 GWh/år.

19/6

Info

Projektsamarbete med Arise AB. Projektet är beläget ca 20 km sydväst om Västervik. Miljötillstånd beviljat och lagakraftvunnet med 200 m totalhöjd.

19/6

Info

Avyttrat till Margurite. Driftsättning genomförd 2018. Projektet är beläget på en höjd, ca 10 kilometer sydöst om Tranemo. Ändringsansökan om ökad totalhöjd till 185 meter vann laga kraft 2015. Anslutningsavtal är tecknat med Vattenfall Eldistribution AB och E.ON Elnät AB.

19/6

Info

Projektsamarbete med Arise AB. Ansökan om miljötillstånd skickades in till länsstyrelsen i Västernorrland den 2:a Juli-2015. Projektet är beläget på en höjd, strax väster om E14, ca 10 km norr om Ånge.

22/5

Info

Projektsamarbete med Arise AB. Projektet är beläget ca 6 km väster om Långsele på gränsen mellan Sollefteå och Ragunda kommun.  Upp till 25 vindkraftverk med en totalhöjd av upp till 240 m planeras i området. Projektområdet ligger inom vindbruksplan i Sollefteå och Ragunda kommuner. Del av området utpekat som riksintresse för vindbruk.

13/6

Grimsås

13 driftsatta vindkraftverk (46,8 MW) i Tranemo och Gislaved.

13/6

Sörby

37 driftsatta vindkraftverk (122 MW) i Bollnäs och Ljusdal.