Fasikan

  • Antal vindkraftverk: Upp till 15
  • Antal MW: ca 75
  • Kommun: Bräcke
  • Länsstyrelse: Västernorrland
  • Projektsamarbete med Arise AB.
  • Ansökan om miljötillstånd skickades in till länsstyrelsen i Västernorrland den 2:a Juli-2015.
  • Projektet är beläget på en höjd, strax väster om E14, ca 10 km norr om Ånge.
Senast uppdaterad 19 oktober, 2018