Finnåberget

Antal vindkraftverk: Upp till 25
Antal MW: ca 110
Kommuner: Sollefteå och Ragunda
Län: Västernorrland och Jämtland

  • Projektsamarbete med Arise AB.
  • Projektet är beläget ca 6 km väster om Långsele på gränsen mellan Sollefteå och Ragunda kommun.

  •  Upp till 25 vindkraftverk med en totalhöjd av upp till 240 m planeras i området.
  • Projektområdet ligger inom vindbruksplan i Sollefteå och Ragunda kommuner.

  • Del av området utpekat som riksintresse för vindbruk.

Senast uppdaterad 19 oktober, 2018