Grimsås

  • Antal vindkraftverk: 13.
  • Antal MW: 46,8.
  • Kommun: Tranemo & Gislaved.
  • Länsstyrelse: Västra Götaland & Jönköping.
  • Avyttrat till Margurite.

  • Driftsättning genomförd 2018.

  • Projektet är beläget på en höjd, ca 10 kilometer sydöst om Tranemo.

  • Ändringsansökan om ökad totalhöjd till 185 meter vann laga kraft 2015.

  • Anslutningsavtal är tecknat med Vattenfall Eldistribution AB och E.ON Elnät AB.

Senast uppdaterad 19 oktober, 2018