Info

  • Avyttrat till Margurite.

  • Driftsättning genomförd Q3 2018.

  • Projektet är beläget på en höjd, ca 10 kilometer sydöst om Tranemo.

  • Ändringsansökan om ökad totalhöjd till 185 meter vann laga kraft i Januari 2015.

  • Anslutningsavtal är tecknat med Vattenfall Eldistribution AB och E.ON Elnät AB.

Senast uppdaterad 19 oktober, 2018