Info

  • Projektsamarbete med Arise AB.
  • Projektet är beläget ca 10 kilometer nordost om Umeå.

  • Tillstånd vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad 19 oktober, 2018