Lebo

  • Antal vindkraftverk: Upp till 5
  • Antal MW: ca 20
  • Kommun: Västervik
  • Länsstyrelse: Kalmar
  • Avyttrat till Arise AB.
  • Projektet är beläget ca 20 km sydväst om Västervik.

  • Miljötillstånd beviljat och lagakraftvunnet med 200 m totalhöjd.

Senast uppdaterad 19 oktober, 2018