Info

  • Projektsamarbete med Arise AB.
  • Projektet är beläget ca 20 km sydväst om Västervik.

  • Miljötillstånd beviljat och lagakraftvunnet med 200 m totalhöjd.

Senast uppdaterad 19 oktober, 2018