Lyckås

  • Antal vindkraftverk: Upp till 14.
  • Kommun: Jönköping.
  • Länsstyrelse: Jönköping.
  • Pågående handläggning hos Miljöprövningsdelegationen i Östergötland.

 

  • Projektet är lokaliserat ca 10 km norr om Huskvarna på en höjdplatå ca 250 m över Vättern.
Senast uppdaterad 3 juli, 2020