Lyckås

  • Antal vindkraftverk: Upp till 11.
  • Antal MW: Upp till ca 60-70 MW.
  • Kommun: Jönköping.
  • Länsstyrelse: Jönköping.
  • Projektet är lokaliserat ca 10 km norr om Huskvarna på en höjdplatå ca 250 m över Vättern.
Senast uppdaterad 17 januari, 2020