Archives

19/6

Fasikan

Upp till 15 vindkraftverk, under projektering, i Bräcke kommun.

22/5

Finnåberget

Upp till 25 vindkraftverk, under projektering, i Ragunda och Ånge.

13/6

Lebo

Upp till 5 vindkraftverk, under projektering, i Västerviks kommun.