Sörby

  • Antal vindkraftverk: 37
  • Antal MW: 122
  • Kommun: Ljusdal och Bollnäs
  • Länsstyrelse: Gävleborg
  • Driftsättning av 37 vindkraftsverk genomfördes 2016.
  • Projektet är beläget ca 15 km söder om Järvsö.

  • Beräknad årsproduktion för 37 vindkraftverk är ca 380 GWh/år.

Senast uppdaterad 19 oktober, 2018