Info

  • Driftsättning av 37 vindkraftsverk genomfördes 2016.
  • Projektet är beläget ca 15 km söder om Järvsö.

  • Beräknad årsproduktion för 37 vindkraftverk är ca 380 GWh/år.

Senast uppdaterad 3 juli, 2020