Täfteå

  • Antal vindkraftverk: Upp till 11
  • Antal MW: ca 44
  • Kommun: Umeå
  • Länsstyrelse: Västerbotten
  • Projektsamarbete med Arise AB.
  • Projektet är beläget ca 10 kilometer nordost om Umeå.

  • Tillstånd vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad 19 oktober, 2018