Vindkraft och miljö

Företaget förstår att det är absolut nödvändigt för att möta dagens behov utan att äventyra framtiden.

Därför fokuserar Kraftö på att främja de tre områdena som har inflytande på ett hållbart samhälle: ekonomisk tillväxt, social utveckling och respekt för miljön.

Idag står det klart att vindkraft har stor betydelse när det handlar om att ställa om samhället till förnyelsebar energiproduktion och samtidigt skapa framtida tillväxt.

Vindbruk handlar om att satsa på en lokalt förankrad och långsiktigt hållbar näring som är baserad på produktion av el från vind.