Förnyelsebar energi

Förnyelsebar energi utgör en viktig del för att uppnå generations- och miljömålen.

Genom en förnyelsebar energi sker nu en övergång till ett mer hållbart energisystem där beroendet av fossila bränslen minskar.

Den grundläggande funktionen hos förnyelsebar energi är att den har kapacitet att regenereras och som sådan är praktiskt taget outtömlig. Fossila bränslen som olja, kol, gas och kärnbränsle är ändliga och kommer att ta slut, dessutom är dom inte miljövänliga.

De skador på miljön som orsakas av förbränning av fossila bränslen och de resulterande klimatförändringarna, gör att vi mer och mer använder alternativa energikällor för att bevara vår planet och garantera välfärden för kommande generationer.

Sol, vind, vågor och vattenkraft är alla former av förnyelsebar energi. Förutom det faktum att jorden ger ett obegränsat utbud och att de är miljömässigt ofarliga, har de ett gemensamt ursprung: de är alla relaterade till solen.

Biomassa, geotermisk energi och tidvattenkraft är också förnyelsebara energikällor. Dessa källor inte direkt beroende av solen.

De främsta fördelarna med förnyelsebara energikällor är:
De är outtömliga, medan fossila bränslen är begränsade.
De har mindre miljöpåverkan eftersom de inte ger upphov till koldioxid och andra växthusgaser så som vid användandet av fossila bränslen kol, olja och gas.
De utgör ingen risk så som kärnkraft gör. Vid olyckor ger kärnkraft skador på människa och miljö över flera generationer med oöverskådliga kostnader.
De minskar behovet av import av fossila bränslen och beroendet av andra länder.