Lokala fördelar

Arbetstillfällen

Vindkraft är en lokal satsning. Både under vindparkens uppbyggnad och drift skapas det arbetstillfällen. Främst inom bygg och anläggning samt el- och vägunderhåll. Även servicesektorn märker av satsningen genom att kundunderlaget ökar.

Vi ser positivt på att återföra medel till den lokala bygden.

Etablering och drift av en vindkraftpark måste vara förenlig med bevarandet av den naturliga miljön i området det ligger i. Ett miljöledningssystem utförs för alla faser – design, konstruktion, drift och avveckling – för att garantera dess miljömässiga genomförbarhet.

Det är nödvändigt att se till att all miljö, hållbar utveckling och normer följs från utvecklingsfasen genom konstruktionsfasen ända fram till avveckling av vindkraftsparken. Många typer av åtgärder används: allt från ansökan av tillstånd för den blivande parken avseende social hänsyn till närboende och kommun; till rätt hantering av avfall och genomförandet av kompensationsåtgärder för att minimera påverkan på den biologiska mångfalden.